Arama sonuçlarınız

Tarla, Bağ-Bahçe, Hobi Bahçesi

Şehirler doğadan uzak yerleşmelerdir. Doğal çevreden uzaklaştıkça yeşil alanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Kuşkusuz açık  ve  yeşil  alanlar  çeşitlilik  arz  etmektedir.  Bu  alanlardan  biri  de  hobi  bahçeleridir.  Çalışmada  Balıkesir’de  hobi bahçelerinin çeşitli özellikleri ve sorunları arazide gözlem ve anket uygulaması yoluyla elde edilmiştir.

Balıkesir  hobi  bahçesine  sahip  nadir  yerleşmelerden  biridir.  Türkiye  genelinde  hobi  bahçeleri  sınırlı  sayıda  (8) yerleşmede  bulunmaktadır.    Balıkesir  hobi  bahçesine  parsel  büyüklüğü  belirlenen  aralıklarda  (20-200m2  )  20  m2 büyüklüğe sahiptir.  Parsel  sayısı 120 adet olup bunlardan bazıları atıl durumdadır. Hobi bahçesinin şehirden ortalama uzaklığı 7 km kadardır. Türkiye genelinde mevcut hobi bahçelerinin yerleşme merkezlerine uzaklıkları 2-17 km arasında değişmekte oluşu (Kef 2015),  Balıkesir’de  mesafe  bakımından problemin  olmadığını göstermektedir.  Zaten kullanıcılar hobi bahçelerinin şehir uzaklığı konusunda memnun olduğu görülmektedir. Ancak yapılan analizde kişilerin gelir düzeyi arttıkça uzaklık memnuniyetinde azalmanın olduğu görülmektedir. Hobi bahçelerine özel araç ile gelinmektedir.

Balıkesir hobi bahçeleri daha çok erkekler tarafından kullanılmaktadır. Hobi bahçelerini kullananlar arasında 50 ve üzeri yaş dilimindeki  nüfus önemlidir.  Bu durum boş  zamanın  çokluğu ile  ilgili olduğu kadar,  yaşam  döngüsündeki konuma bağlım olarak sorumlulukların azalmasıyla da ilgilidir. Zaten mesleki açıdan bakıldığında kullanıcılar arasında emeklilerin ön planda olduğu görülmektedir.

Kullanıcılar  evlidir.  1  ve  2  çocuk  sahibi  olanlar  çoğunlukta  olup,  hobi  bahçelerinin  bakımı  aile  üyelerinin  katılımı ile yapılmaktadır.  Hobi  bahçelerinin  varlığının  daha  çok  panodan  öğrenildiği  Balıkesir’de,  Bahçelievler  ve  Paşaalanı  mahalleleri  hobi bahçesine sahip olma bakımından ön plana çıkan iki alandır. Ancak bu toplanma çok büyük ölçüde değildir.

Balıkesir hobi bahçeleri kar için yapılan bir faaliyet olmak yerine, ürün yetiştirmek ve kentten uzaklaşmak gibi nedenlerle yapılmaktadır. Zaten düşük gelirlilerden çok orta düzeyde gelire sahip kullanıcıları çokluğu da önemli bir özelliktir.

Hobi bahçelerini kullananlar daha önce tarımsal faaliyet deneyimi olmayanlardır. Hobi bahçeleri hafta içinde birkaç kez ziyaret  edilmekte  ve  3-5  saat  arası  zaman  diliminde  meşgul olunmaktadır.  Bahçelerin  güvenliği  ve  aydınlatılması yeterlidir.

Ortak alanların konumu bakımından çok uzak değil seçeneği ön plana çıkmaktadır. Ancak uzak ve yakındır seçenekleri önemli  olan  diğer  seçeneklerdir.  Ortak  kullanım  alanlarının  az  olduğu  tarafımızdan  gözlenmiştir.  Bazı  parsellerin kullanılmaması durumu söz konusudur. Bazı kullanıcılar alanı piknik yapmak maksadıyla da kullanmaktadırlar.

Hobi bahçesi alanında ek tesislere ihtiyaç yoktur. Ancak ek yönetim birimi olarak en çok ziraat birimi ve bahçe zararlıları birimine olan ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır.

Katı artık kirliliği ve koku çevrede en çok yaşanan problemler olarak  ifade edilmektedir. Bu durum şehir çöp depolama alanına  yakınlık  ile  ilgilidir.  Çevrede  bulunan  çimento  fabrikası başka  bir  kirlilik  kaynağı  olmalıdır.  Ancak  Kullanıcılar mevcut alanın uygun olduğunu ifade etmektedir. Bu alanı Paşaalanı Mahallesi takip etmektedir.

Siz de doğa ile iç içe bir hayat istiyorsanız Bize Ulaşın.

 • Hızlı Arama

  ara
  Generic filters
  Exact matches only
  Filter by Custom Post Type
 • Güvenli ve Kârlı Yatırım

  Man Yatırım‘ın tecrübesiyle güvenli ve kârli bir yatırım yapmak hayal değil.

  Siz de Man Ailesine katılın.

 • İletişim Bilgilerimiz

Karşılaştırma Listesi